Raphael

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ :))

Author Archive: raphael1294

Triêu Tần: C17

Tên truyện: Triêu Tần Mộ Sở [1] Tác giả: Trung Hoa Thuyết Thư Nhân [2] Edit: Raph Thể loại: sinh tử, cổ đại, cung đình, tra công x cao lãnh thụ, ngược luyến tàn tâm, trước ngược thụ – sau ngược công, gương vỡ lại lành, 1×1, HE. Chương 17:   Bàn tay xách phong đăng …

Tiếp tục đọc

Bệ hạ, người như vậy rất dễ mất ta – C13

Tên truyện: Bệ hạ, người như vậy rất dễ mất ta (陛下, 你这样很容易失去我) Thể loại: đế vương công x tướng quân thụ, sinh tử văn, HE. Tác giả: Trung Hoa Thuyết Thư Nhân (中华说书人) Chương 13 Editor: Mèo Múp Beta: Raph Sau khi Diệp Đinh có thai hơn bốn tháng, tình hình nôn nghén liền dần …

Tiếp tục đọc

Bệ hạ, người như vậy rất dễ mất ta – C12

Tên truyện: Bệ hạ, người như vậy rất dễ mất ta (陛下, 你这样很容易失去我) Thể loại: đế vương công x tướng quân thụ, sinh tử văn, HE. Tác giả: Trung Hoa Thuyết Thư Nhân (中华说书人) Chương 12 Editor: Mayy Beta: Raph Lúc Ngụy Uyên bưng thuốc tiến vào Diệp Đinh đã lần nữa ngủ mất, thân thể …

Tiếp tục đọc

Triêu Tần: C16

Tên truyện: Triêu Tần Mộ Sở [1] Tác giả: Trung Hoa Thuyết Thư Nhân [2] Edit: Raph Thể loại: sinh tử, cổ đại, cung đình, tra công x cao lãnh thụ, ngược luyến tàn tâm, trước ngược thụ – sau ngược công, gương vỡ lại lành, 1×1, HE. . . . Chương 16: Dãy đèn dài …

Tiếp tục đọc

Triêu Tần Mộ Sở – C15

  Tên truyện: Triêu Tần Mộ Sở [1] Tác giả: Trung Hoa Thuyết Thư Nhân [2] Edit: Raph Thể loại: sinh tử, cổ đại, cung đình, tra công x cao lãnh thụ, ngược luyến tàn tâm, trước ngược thụ – sau ngược công, gương vỡ lại lành, 1×1, HE.   . . Chương 15: Sở Du …

Tiếp tục đọc

Tây Song Trúc – PN2: Vải bông đỏ thẫm ôm nha đầu

Tên truyện: Tây Song Trúc – nghĩa là: Trúc mọc ở cửa Tây Tác giả: Thập Cửu Dao (十九瑶) Editor/Beta: Gấu + Raph Thể loại: Tiên ma thần quái, cổ trang, nhân x yêu, sinh tử, ấm áp/ngược luyến tàn tâm, HE kết thúc viên mãn. (Raph: Theo ta thì phải có cả mác trung khuyển thụ, …

Tiếp tục đọc

Thanh Ảnh – C15

Tên truyện: Thanh Ảnh (清影) Tác giả: Mặc Ngọc Phi Hoàng (墨玉飞蝗) Editor: Trang Kiều Beta: Mèo Chan, Raph Thể loại:  ôn nhu thuộc hạ công x băng sơn giáo chủ thụ, cường cường, sinh tử văn, yêu thầm (ám luyến), ngược tâm. . . Chương 15: Sự việc bại lộ Danh kiếm thứ năm trong …

Tiếp tục đọc

Thanh Ảnh – C14

Tên truyện: Thanh Ảnh (清影) Tác giả: Mặc Ngọc Phi Hoàng (墨玉飞蝗) Editor: Trang Kiều Beta: Mèo Chan, Raph Thể loại:  ôn nhu thuộc hạ công x băng sơn giáo chủ thụ, cường cường, sinh tử văn, yêu thầm (ám luyến), ngược tâm. . . Chương 14: Lần nữa xảy ra chuyện Vết thương trên người …

Tiếp tục đọc

Thanh Ảnh – C13

Tên truyện: Thanh Ảnh (清影) Tác giả: Mặc Ngọc Phi Hoàng (墨玉飞蝗) Editor: Trang Kiều Beta: Mèo Chan, Raph Thể loại:  ôn nhu thuộc hạ công x băng sơn giáo chủ thụ, cường cường, sinh tử văn, yêu thầm (ám luyến), ngược tâm. . . Chương 13: Tiểu Thanh phấn đấu quên mình Mấy ngày đã trôi …

Tiếp tục đọc

Triêu Tần: C14

Tên truyện: Triêu Tần Mộ Sở [1] Tác giả: Trung Hoa Thuyết Thư Nhân [2] Edit: Raph Thể loại: sinh tử, cổ đại, cung đình, tra công x cao lãnh thụ, ngược luyến tàn tâm, trước ngược thụ – sau ngược công, gương vỡ lại lành, 1×1, HE. Chương 14: . Tất cả các cửa trong …

Tiếp tục đọc