Raph's Family

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ.

Category Archives: Bệ hạ, người như vậy rất dễ mất ta

Bệ hạ – C47

Tống ngự y bắt mạch rất lâu mới cầm tay Diệp Đinh thả vào trong chăn.

Diệp Đinh khẽ chớp mi, lười nhác hỏi: “Nói điều gì may mắn đi.”

Tống ngự y cảm thấy mình không có gì để nói nữa rồi.

Tiếp tục đọc

Bệ hạ – C46 (có H)

Diệp Đinh phe phẩy mặt nước, khuấy cho sóng nước gợn sóng dập dờn, nửa thật nửa giả nói: “Đúng là xưa đâu bằng nay, mưa móc của đế vương thật khó thấm. Có phải nên chạy đi tìm Kính Sự phòng khắc cho ta tấm thẻ, lúc nào nhị ca muốn ta đừng quên công khai lật thẻ bài, để ta khỏi phải tốn công cởi quần.”

Tiếp tục đọc

Bệ hạ – C45

“Thế nào lại để ngươi mang thai được chứ, rõ ràng bản thân cũng chỉ là đứa nhỏ.” Ngụy Uyên đặt Nha Nhi sang một bên, đỡ Diệp Đinh nằm xuống.

Tiếp tục đọc

Bệ hạ – C44

Hai mắt Diệp Đinh đỏ hồng, phất tay áo ném chén trà ở trên bàn hất xuống, tiếng vỡ nát của chén trà rơi xuống vang lanh lảnh.

Ngụy Dục cụp mắt, nén lệ trào ra nói: “Đinh Nhi. . . Nếu ngươi chưa hết giận lại đánh thêm mấy lần nữa.”

Diệp Đinh mạnh mẽ xoay người nắm lấy cổ áo Ngụy Dục: “Mẹ nó, đồ tôn tử nhà ngươi!”

Ngụy Dục không nói, mặc cho Diệp Đinh chửi rủa.

Tiếp tục đọc

Bệ hạ – C43

Ngụy Dục hít sâu một hơi: “Kham Dư, ta đi cầu hoàng huynh một đạo thánh chỉ.”

“Kham Dư, chúng ta thành thân đi.”
.
.
.

Tiếp tục đọc