Raph's Family

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ.

Category Archives: Đại điển đăng cơ

[Sinh tử văn edit] – Bệ hạ: C11

Tên truyện: Bệ hạ, người như vậy rất dễ mất ta (陛下, 你这样很容易失去我) Thể loại: đế vương công x tướng quân thụ, sinh tử văn, HE. Tác giả: Trung Hoa Thuyết Thư Nhân (中华说书人) Chương 11 Edit: Mèo Múp Beta: Raph . . Thời điểm Ngụy Uyên cùng Diệp Đinh từ kinh thành bị tiên …

Tiếp tục đọc

[Đăng cơ sinh con] – Chương 2

Tên truyện: Đăng cơ sinh tử (Sinh con ngày đăng cơ)

Tác giả: Nguyên Sang

Editor: Raph

Thể loại: đoản thiên, THUẦN SINH, đế thụ.

(Ghi chú: “Thuần sinh” tức là truyện không có nội dung gì cụ thể mà chỉ là cảnh nam nam sinh tử nhé.)

Tiếp tục đọc

[ĐCST] – Chương 1

Tên truyện: Đăng cơ sinh tử (Sinh con ngày đăng cơ)

Tác giả: Nguyên Sang

Editor: Raph

Thể loại: đoản thiên, THUẦN SINH, đế thụ.

(Ghi chú: “Thuần sinh” tức là truyện không có nội dung gì cụ thể mà chỉ là cảnh nam nam sinh tử nhé.)

Tiếp tục đọc