Raph's Family

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ.

Category Archives: Sinh tử văn edit

Thanh Ảnh – C27: Có khách tới thăm

Tên truyện: Thanh Ảnh (清影) Tác giả: Mặc Ngọc Phi Hoàng (墨玉飞蝗) Editor: Trang Kiều Beta: Mều Chan, Raph Thể loại:  ôn nhu thuộc hạ công x băng sơn giáo chủ thụ, cường cường, sinh tử văn, yêu thầm (ám luyến), ngược tâm. Nếu có thể, ta chỉ muốn mang ngươi thoát khỏi xiềng xích đang trói buộc, cùng ngươi …

Tiếp tục đọc

Triêu Tần Mộ Sở – C30

Tên truyện: Triêu Tần Mộ Sở [1] Tác giả: Trung Hoa Thuyết Thư Nhân [2] Thể loại: sinh tử, cổ đại, cung đình, tra công x cao lãnh thụ, ngược luyến tàn tâm, trước ngược thụ – sau ngược công, gương vỡ lại lành, 1×1, HE. Tần Tranh lần đầu cảm thấy mình có lẽ không hề hiểu Mạnh Hàn …

Tiếp tục đọc

Triêu Tần Mộ Sở – Chương 25

Tên truyện: Triêu Tần Mộ Sở [1] Tác giả: Trung Hoa Thuyết Thư Nhân [2] Thể loại: sinh tử, cổ đại, cung đình, tra công x cao lãnh thụ, ngược luyến tàn tâm, trước ngược thụ – sau ngược công, gương vỡ lại lành, 1×1, HE. Tôn thị chanh chua cay nghiệt, Tần Dao nông cạn ngu dốt, Tần …

Tiếp tục đọc

Lưu niên tự thủy: C66

Tên gốc: Tái bồi nhĩ sổ nhất hồi lưu niên tự thủy (再陪你数一回流年似水) Tạm dịch: Lại cùng anh đếm một hồi tháng năm trôi qua như nước Tác giả: Bạch Y Vô Ngân (白衣无痕) Dịch: Linh Linh Beta: Raph Chương thứ 66: Mưa bụi như lễ tẩy rửa thành cổ Birmingham, mưa thật lâu chưa ngừng, nhà thờ cách đó …

Tiếp tục đọc

Bệ hạ – C19

Tên truyện: Bệ hạ, người như vậy rất dễ mất ta (陛下, 你这样很容易失去我) Thể loại: đế vương công x tướng quân thụ, sinh tử văn, HE. Tác giả: Trung Hoa Thuyết Thư Nhân (中华说书人) Editor: Mèo Múp, Mayy Beta: Raph Chương 19 Biên tập: Mèo Múp Ngụy Uyên dẫn đầu đại quân đứng ở bên ngoài phòng tuyến cuối cùng …

Tiếp tục đọc