Raph's Family

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ.

[22 Chương] Our baby

Tên truyện: OUR BABY

Tạm dịch: EM BÉ CỦA CHÚNG MÌNH

Tác giả: ElviraTepes

Thể loại: romantic, daily life, mpreg.

Người dịch: JT

Link bản gốc: đây

444px-ninemonthsbeyond

MỤC LỤC

Chapter 1Chapter 2Chapter 3Chapter 4Chapter 5 

Chapter 6 Chapter 7 Chapter 8 Chapter 9 – Chapter 10 

Chapter 11 – Chapter 12 – Chapter 13 – Chapter 14 – Chapter 15 

Chapter 16 – Chapter 17 – Chapter 18 – Chapter 19 – Chapter 20 

Chapter 21 – Chapter 22

END

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: