Raphael

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ.

Sinh tử văn SÁNG TÁC

Tìm nội dung bên trên là đám mây thẻ, hoặc bên cột phải. Ở đây k có gì đâu nhé.

Advertisements

Đã đóng bình luận.

%d bloggers like this: