Raph's Family

Có ba nơi mà mọi thứ đều có thể thành hiện thực: Giấc mơ. Tình yêu. Và đam mỹ.

Tag Archives: Thuần sinh

[Mpreg fic]- Desert Birth – Phần 1 (Có hình ảnh minh họa)

Desert Birth (Phần 1) Tạm dịch: Sinh con trên sa mạc Bản gốc: http://mpregcentral.net/forums/showthread.php?tid=145 Ghi chú: Mình được Tiểu Như giới thiệu. Nếu các bạn tò mò nội dung của truyện có thể đọc trước bản dịch thô của Tiểu Như ở link sau: https://emilyrose1706.wordpress.com/2016/01/18/1882/# (Pass: mpreg) . . Giới thiệu: Một người đàn ông bị …

Tiếp tục đọc

[Đăng cơ sinh tử ]- Chương 5 (HOÀN)

Chương 5 (CUỐI): “Bệ hạ, đầu thai còn chưa nhập bồn (chưa tiến vào xương chậu), thai vị có chút không thuận lợi, vi thần phải chỉnh ngôi thai cho bệ hạ.” Giang thái y đã sớm phát hiện thai vị bất chính, nhưng nghĩ nhu cầu cấp bách của hoàng đế bây giờ là …

Tiếp tục đọc

[Đăng cơ sinh tử ]- Chương 4

Tên truyện: Đăng cơ sinh tử (Sinh con ngày đăng cơ)

Tác giả: Nguyên Sang

Editor: Raph

Thể loại: đoản thiên, THUẦN SINH (sinh tử văn), đế thụ.

(Ghi chú: “Thuần sinh” tức là truyện không có nội dung gì cụ thể mà chỉ là cảnh nam nam sinh tử nhé.)

Tiếp tục đọc

[ĐCST]- Chương 3

Tên truyện: Đăng cơ sinh tử (Sinh con ngày đăng cơ)

Tác giả: Nguyên Sang

Editor: Raph

Thể loại: đoản thiên, THUẦN SINH, đế thụ.

(Ghi chú: “Thuần sinh” tức là truyện không có nội dung gì cụ thể mà chỉ là cảnh nam nam sinh tử nhé.)

Tiếp tục đọc

[Đăng cơ sinh con] – Chương 2

Tên truyện: Đăng cơ sinh tử (Sinh con ngày đăng cơ)

Tác giả: Nguyên Sang

Editor: Raph

Thể loại: đoản thiên, THUẦN SINH, đế thụ.

(Ghi chú: “Thuần sinh” tức là truyện không có nội dung gì cụ thể mà chỉ là cảnh nam nam sinh tử nhé.)

Tiếp tục đọc